Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Ranunculus brevifolius pindicus
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Rhamnus saxatilis prunifolius Ράμνος ο προυνόφυλλος
Raphanus raphanistrum raphanistrum
Rhamnus saxatilis rhodopeus Ράμνος της Ροδόπης
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Raphanus raphanistrum rostratus
Rhamnus saxatilis saxatilis Ράμνος ο βραχόφιλος
Ranunculus sceleratus sceleratus
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Rumex obtusifolius subalpinus
Ranunculus isthmicus tenuifolius
Rumex obtusifolius transiens
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rumex tuberosus tuberosus