Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia orphanidis
Euphorbia palustris
Euphorbia paralias
Euphorbia peplis
Euphorbia peploides
Euphorbia peplus
Euphorbia phymatosperma
Euphorbia platiphyllos
Euphorbia prostrata
Euphorbia pterococca
Euphorbia pubescens
Euphorbia rigida
Euphorbia taurinensis
Euphorbia velenovskyi
Erigeron acer acer
Echinops sphaerocephalus albidus
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Elaeoselinum asclepium asclepium Αλαιοσέλινο του Ασκληπιού
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα
Erithacus rubecula balcanica Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων