Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cardamine graeca Καρδαμίνη η γραική
Centaurea jacea
Cardamine hirsuta Καρδαμίνη η χνουδωτή
Callitriche lenisulca
Centaurea amplifolia
Centaurea argentea
Centaurea armoracifolia
Cardamine bulbifera
Cardamine carnosa
Centaurea lancifolia
Cardamine glauca
Campanula hagielia
Cardamine matthioli
Centaurea lacerata
Centaurea baldaccii
Centaurea calcitrapa
Campanula hawkinsiana
Centaurea chalcidicaea
Centaurea charrelii
Cerastium vourinense Κεράστιο του Βούρινου