Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Plantago albicans
Plantago altissima
Plantago amplexicaulis
Plantago arenaria
Plantago argentea
Peucedanum austriacum
Peucedanum carvifolia
Paronychia macrosepala
Peucedanum lavrentiadis
Plantago coronopus
Plantago crassifolia
Plantago cretica
Plantago holosteum
Plantago lagopus
Plantago lanceolata
Peucedanum officinale
Peucedanum oligophyllum
Pandion haliaetus Ψαραητός
Peucedanum oreoselinum
Polygonum hydropiper