Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Minuartia pseudosaxifraga
Minuartia saxifraga
Minuartia stellata
Minuartia wettsteinii
Mirabilis jalapa
Misopates orontium
Moehringia pendula
Moehringia pentandra
Moehringia trinervia
Moenchia graeca
Moenchia mantica
Moltkia petraea Μόλτκια η Πετραία
Molineriella minuta
Mollugo cerviana
Moluccella spinosa
Modicogryllus frontalis Μοντικόγρυλλος ο μετωπικός
Moneses uniflora
Monotropa hypopitys
Morus alba Άσπρη μουριά
Morus nigra Μαύρη μουριά