Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymus degenii
Thymus dolopicus
Thymus holosericeus
Thymus laconicus
Thymus leucospermus
Thymus parnassicus
Thymus plasonii
Trifolium lagrangei
Thymus pulegioides
Thymus samius
Thymus sibthorpii
Thymus stojanovii
Thymus striatus
Thymus thracicus
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Tolpis barbata
Tolpis virgata
Tordylium aegaeum
Tordylium apulum
Tordylium hirtocarpum