Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Leptoplax emarginata
Linum turcicum
Lesquereuxia syriaca
Leucanthemum praecox
Leucojum valentinum
Ligusticum lucidum
Ligusticum mutellina
Ligusticum olympicum
Ligusticum rhizomaticum
Lilium candidum
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon
Lilium rhodopaeum
Ligustrum vulgare Λιγούστρο
Limoniastrum monopetalum Λιμονίαστρο
Limonium antipaxorum
Leuciscus keadicus Μενίδα
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Limonium arcuatum