Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Malcolmia flexuosa naxensis
Myosotis alpestris mrkvickana
Milium vernale montanum
Minuartia verna montana
Malcolmia macrocalyx macrocalyx
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia hybrida lydia
Mentha longifolia longifolia
Minuartia recurva juresii
Matthiola incana incana
Minuartia verna idaea
Malcolmia graeca hydraea
Minuartia hybrida hybrida
Malcolmia graeca graeca
Minuartia glomerata glomerata
Matthiola fruticulosa fruticulosa
Montia fontana fontana
Malcolmia flexuosa flexuosa
Minuartia hirsuta falcata
Medicago sativa falcata