Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis viscidula viscidula
Origanum vulgare viridulum
Stachys spreitzenhoferi virella
Lactuca viminea viminea
Teucrium divaricatum villosum
Allium paniculatum villosulum
Vicia villosa villosa
Dryopteris villarii villarii
Erodium sibthorpianum vetteri
Cirsium arvense vestitum
Scleranthus annuus verticillatus
Ophrys vernixia vernixia
Galanthus reginae-olgae vernalis
Milium vernale vernale
Erophila verna verna
Minuartia verna verna
Inula verbascifolia verbascifolia
Dianthus haematocalyx ventricosus
Centaurea napulifera velenovskyi
Scutellaria velenovskyi velenovskyi