Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο
Linum perenne perenne
Lunaria annua pachyrhiza
Lepidium hirtum oxyotum
Lupinus varius orientalis
Luzula alpinopilosa obscura
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα
Lathyrus niger niger
Lepidium hirtum nebrodense
Luzula multiflora multiflora
Luzula luzuloides luzuloides
Leontodon taraxacoides longirostris
Lolium rigidum lepturoides
Lamium garganicum laevigatum
Laserpitium siler laeve
Lilium carniolicum jankae
Leontodon hispidus hispidus
Lithodora hispidula hispidula
Lepidium hirtum hirtum
Linum hirsutum hirsutum