Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Orobanche ramosa nana
Onopordum bracteatum myriacanthum
Orobanche ramosa mutelii
Orchis morio morio
Ophrys lutea minor
Ophrys lutea melena
Ophrys holosericea maxima
Ophrys mammosa mammosa
Onosma erectum malickyi
Onobrychis montana macrocarpa
Ophrys lutea lutea
Ophrys aegaea lucis
Ononis spinosa leiosperma
Orchis laxiflora laxiflora
Onobrychis arenaria lasiostachya
Onobrychis alba laconica
Onopordum illyricum illyricum
Onopordum bracteatum ilex
Ophrys holosericea holosericea