Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Logfia gallica
Logfia minima
Lolium perenne
Lolium temulentum
Lophochloa cristata
Lophochloa hispida
Lophochloa pubescens
Lotus aduncus
Lotus aegaeus
Lotus angustissimus
Lotus conimbricensis
Lotus corniculatus
Lotus edulis
Lotus halophilus
Lotus ornithopodioides
Lotus palustris
Lotus parviflorus
Lotus peregrinus
Lotus stenodon
Lotus tenuis