Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stellaria media cupaniana
Seseli gummiferum crithmifolium
Satureja cristata cristata
Sedum creticum creticum Σέδο το κρητικό
Silene multicaulis cretica
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Stachys cretica cretica
Serratula leucantha cretica
Scabiosa crenata crenata
Satureja cremnophila cremnophila
Silene conica conica
Silene vulgaris commutata
Scutellaria columnae columnae
Scabiosa columbaria columbaria
Sideritis clandestina clandestina
Senecio bicolor cineraria Τσινεράρα
Silene pusilla chromodonta
Scabiosa atropurpurea chaniotica
Scutellaria rupestris cephalonica
Silene cephallenia cephallenia