Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alisma gramineum
Alhagi pseudalhagi Αλχάγκι ψευδακχάγκι
Aegopodium podagraria
Achillea nobilis
Alhagi graecorum Αλχάγκι το γραικό
Alchemilla xanthochlora
Alchemilla viridiflora
Alchemilla straminea
Achillea millefolium
Achillea barbeyana
Alchemilla serbica
Alchemilla plicatula
Alchemilla monticola
Alchemilla mollis
Adonis flammeus Άδωνις ο φλογώδης
Achillea lingulata
Alchemilla lanuginosa
Alchemilla indivisa
Alchemilla incisa
Alchemilla heterotricha