Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lathyrus niger niger
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ
Lepidium hirtum nebrodense
Locustella naevia naevia Θαμνοτριλιστής
Luzula multiflora multiflora
Larus argentatus michahellis Ασημόγλαρος του Μιχαέλλις
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Lanius excubitor meridionalis Διπλοκεφαλάς ο μεσημβρινός
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι
Leptidea morsei major Λεπτιδέα η μεγίστη
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Luzula luzuloides luzuloides
Leontodon taraxacoides longirostris
Limosa limosa limosa Λιμόζα
Lolium rigidum lepturoides
Limosa lapponica lapponica Ακτοτούρλι
Lamium garganicum laevigatum
Laserpitium siler laeve
Lanius collurio kobylini Αητόμαχος του Κομπυλίν
Lilium carniolicum jankae