Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Huetia cynapioides divaricata
Huetia cynapioides cynapioides
Hipparchia semele cretica Ιππαρχία η Κρητική
Hedypnois cretica cretica
Herniaria parnassica cretica
Helicotrichon convolutum convolutum
Helianthemum canum canum Ηλιάνθεμο
Hieracium caespitosum brevipilum
Hieracium praealtum bauhinii
Helichrysum stoechas barrelieri
Hieracium pseudopilosella banaticola
Hyla arborea arborea Δεντροβάτραχος
Hypericum rumeliacum apollinis
Helichrysum microphyllum
Herniaria degenii
Helichrysum italicum
Herniaria cinerea
Hermodactylus tuberosus
Helichrysum heldreichii
Helichrysum doerfleri