Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dorycnium pentaphyllum herbaceum
Dianthus juniperinus heldreichii
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dactylis glomerata hackelii
Daucus guttatus guttatus
Digitalis laevigata graeca
Dianthus gracilis gracilis
Dactylis glomerata glomerata
Dianthus giganteus giganteus
Dorycnium pentaphyllum germanicum
Dociostaurus genei genei Δοκιόσταυρος του Τζένε
Dianthus fruticosus fruticosus Αγριογαρύφαλλο το θαμνοειδές
Daucus carota drepanensis
Dianthus gracilis drenowskianus
Draba lasiocarpa dolichostyla
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus deltoides degenii
Dianthus fruticosus creticus Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης
Deschampsia cespitosa cespitosa
Dianthus fruticosus carpathus Αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου