Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carpobrotus edulis
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Asparagus acutifolius
Allium vineale
Carum heldreichii
Carum multiflorum
Asparagus maritimus
Alcea rosea
Carum rupestre
Carum strictum
Catabrosa aquatica
Asparagus stipularis
Asparagus stipularis
Catapodium marinum Καταπόδιο το θαλάσσιο
Asparagus tenuifolius
Alnus glutinosa Κλήθρο
Centaurea acicularis
Centaurea aegialophila
Centaurea aetolica
Crepis athoa