Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veratrum nigrum
Verbascum acaule
Verbascum adeliae
Verbascum adenanthum
Verbascum aphentulium
Verbascum arcturus
Verbascum baldaccii
Verbascum banaticum
Verbascum blattaria
Verbascum boissieri
Verbascum botuliforme
Valerianella echinata
Verbascum cylindrocarpum
Verbascum cylleneum
Verbascum daenzeri
Verbascum delphicum
Verbascum densiflorum
Verbascum dieckianum
Verbascum epixanthinum
Verbascum humile