Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saponaria aenesia
Saponaria bellidifolia
Saponaria calabrica
Saponaria glutinosa
Saponaria officinalis
Salvia napifolia
Sarcopoterium spinosum
Satureja acinos
Satureja calamintha
Satureja candica
Salsola soda
Salvia verbenaca
Satureja cuneifolia
Salvia ringens
Satureja graeca
Satureja graveolens
Salvia teddii
Satureja incana
Satureja juliana
Saxifraga glabella