Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Paronychia argentea
Paronychia capitata
Paronychia cephalotes
Paronychia echinulata
Papaver rhoeas
Paronychia macedonica
Paronychia macrosepala
Paronychia polygonifolia
Paronychia rechingeri
Paronychia taurica
Parvotrisetum myrianthum
Paspalum paspalodes
Parapholis filiformis
Panicum repens
Parapholis incurva
Papaver albiflorum
Pedicularis friderici-augusti
Pedicularis graeca
Parapholis pycnantha
Petrorhagia glumacea