Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fagonia cretica
Filago eriosphaera
Festuca altissima
Ferulago nodosa
Festuca sipylea
Filago vulgaris
Festuca thracica
Festuca valesiaca
Fagopyrum esculentum
Festuca varia
Ferulago campestris
Festuca vizzavonae
Festucopsis sancta
Festuca hercegovinica
Fibigia clypeata
Fibigia eriocarpa
Fibigia lunarioides
Ficus carica Συκιά
Festuca horvatiana
Fritillaria graeca