Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Origanum vulgare vulgare
Origanum vulgare viridulum
Ophrys vernixia vernixia
Ophrys umbilicata umbilicata
Ophrys reinholdii straussi
Ononis spinosa spinosa
Ophrys sphegodes sphegodes
Orchis anatolica sitiaca
Ononis viscosa sieberi
Ophrys mammosa serotina
Odontites verna serotina
Omphalodes luciliae scopulorum
Onobrychis montana scardica
Ophrys umbilicata rhodia
Ophrys vernixia regis-ferdinandii
Orobanche ramosa ramosa
Orchis morio picta
Onopordum acanthium parnassicum
Olea europaea oleaster Αγριελιά
Ophrys oestrifera oestrifera