Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Zelkova abelicea Αμπελιτσιά
Zannichellia palustris
Zantedeschia aethiopica
Ziziphus lotus Ζίζιφος ο λωτός
Zostera maritima Ζοστέρα η θαλάσσια
Zostera noltii Ζοστέρα του Νολτ
Zygophyllum album Ζυγόφυλλο το λευκό
Ziziphora capitata