Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arisarum vulgare vulgare
Allium paniculatum villosulum
Achillea umbellata umbellata
Allium ursinum ucrainicum
Asplenium trichomanes trichomanes
Allium sphaerocephalon trachypus
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης
Anthemis tinctoria tinctoria
Astragalus thracicus thracicus
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Asperula aristata thessala
Alyssum nebrodense tenuicaule
Andrachne telephioides telephioides
Arenaria filicaulis teddii
Aquilegia ottonis taygatea
Allium flavum tauricum
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Allium sphaerocephalon sphaerocephalon
Arenaria conferta serpentinii