Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Saxicola torquata Μαυρολαίμης
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Saxicola rubetra Καστανολαίμης
Sterna caspia Καρατζάς
Sylvia conspicillata Ισπανοτσιροβάκος
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Sitta europaea caesia Δεντροτσοπανάκος
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Sturnus roseus Αγιοπούλι