Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava feldegg Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava flava Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava cinereocapilla Κιτρινοσουσουράδα
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας
Melanitta fusca Βελουδόπαπια