Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Emberiza citrinella Χιρλοτσίχλονο
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Prunella collaris Χιονοψάλτης
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Hirundo rustica savignii Χελιδόνι
Hirundo rustica rustica Χελιδόνι
Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα