Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Tetrax tetrax