Στοιχεία Είδους

Όνομα Anthropoides virgo
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Νυφογερανός
Είδος Οργανισμού Πτηνό
Τάση
Απειλές
Κυνήγι, Αποξήρανση, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών disturbance, hunting and shooting, wetland destruction
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων V
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα 20/50
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Anthropoides virgo "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00010047 Δέλτα Σπερχειού Βιότοπος CORINE Νομός Φθιώτιδας
A00010001 Δέλτα του Έβρου Βιότοπος CORINE Νομός Εβρου