Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Δέλτα Σπερχειού
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010047
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φθιώτιδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3216.25
Χερσαία Έκταση (ha) 3000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 64.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Εκβολές με εκτεταμένους αλμυρόβαλτους και λασπότοπους στον Μαλιακό Κόλπο. Νησίδες με γλαρόνια που φωλιάζουν και Glareola prantincola (Νεροχελίδονα). Στο Δέλτα υπάρχουν ορυζώνες που ευνοούν την τροφή των παρυδάτιων και άλλων πουλιών από τις γύρω περιοχές.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η ορνιθολογική σπουδαιότητα της περιοχής έγκειται κυρίως στα μεταναστευτικά παρυδάτια, ερωδιούς, Plegadis falcinellus (Xαλκόκοτα) και γλάρους. Στα πουλιά που αναπαράγονται συμπεριλαμβάνονται τα: Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς), Glareola prantincola (Νεροχελίδονα), Ciconia ciconia (Πελαργός) και Sterna albifrons (Νανογλάρονα). Ένας από τους καλύτερους υγρότοπους εκτός Βορείου Ελλάδας.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, λαθραλιεία, ρύπανση από αγροχημικές-αστικές - βιομηχανικές πηγές.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anthropoides virgo (Νυφογερανός)
Aquila clanga (Στικταητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Motacilla flava feldegg (Κιτρινοσουσουράδα)
Panurus biarmicus biarmicus (Μουστακαλής)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Pluvialis apricaria albifrons (Βροχοπούλι)
Rallus aquaticus (Νεροκοτσέλα)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Stercorarius pomarinus (Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus cyclolepis sperchiensis (Βιργιάνα)
Barbus graecus (Σκαρούνι)
Gasterosteus aculeatus (Αγκαθερό)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη