Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Scolopax rusticola Μπεκάτσα
Sterna albifrons Νανογλάρονο
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Serinus serinus Σκαρθάκι
Sula bassana Σούλα
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο
Sitta krueperi Τουρκοτσοπανάκος
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Streptopelia turtur Τριγώνι
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου