Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Prunella modularis Θαμνοψάλτης
Parus major major Καλόγερος
Parus major aphrodite Καλόγερος της Αφροδίτης
Perdix perdix Καμπίσια πέρδικα
Pica pica pica Καρακάξα
Pica pica galliae Καρακάξα
Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης
Parus palustris Καστανοπαπαδίτσα
Pyrrhocorax graculus graculus Κιτρινοκαλιακούδα
Phylloscopus inornatus Κιτρινόφρυγος φυλλοσκόπος
Parus lugubris lugubris Κλειδωνάς
Podiceps grisegena Κοκκινοβουτηχτάρι
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Κοκκινονούρης
Phoenicurus phoenicurus samamisicus Κοκκινονούρης
Phoenicurus moussieri Κοκκινονούρης του Μουσιέ
Phalacrocorax carbo sinensis Κορμοράνος