Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Clamator glandarius Κισσόκουκος
Cisticola juncidis juncidis Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Corvus corone cornix Κουρούνα
Corvus corone sardonius Κουρούνα
Corvus corone corone Κουρούνα
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Cuculus canorus Κούκος
Corvus corax corax Κόρακας
Cygnus olor Κύκνος
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα