Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Larus canus canus Θυελόγλαρος
Larus canus heinei Θυελόγλαρος του Χάινε
Larus glaucoides Ισλανδικός γλάρος
Locustella luscinioides Καλαμοτριλιστής
Larus ridibundus Καστανοκέφαλος γλάρος
Lanius senator senator Κοκκινοκέφαλος
Larus genei Λεπτόραμφος γλάρος
Larus leucophthalmus Λευκόφθαλμος γλάρος
Limosa limosa limosa Λιμόζα
Larus melanocephalus Μαυροκέφαλος γλάρος
Limnodromus scolopaceus Μεγάλος Λιμνοδρόμος
Larus fuscus Μελανόγλαρος
Limnocryptes minutus Μικρός Λιμνοδρόμος
Larus minutus Νανόγλαρος
Lanius nubicus Παρδαλοκέφαλος
Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Loxia curvirostra Σταυρομύτης
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος