Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο