Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα