Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lacerta agilis bosnica Αμμόσαυρα
Lacerta graeca Γραικόσαυρα
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας