Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Coluber gemonensis gemonensis
Chalcides moseri
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Cyrtodactylus kotschyi kalypsae Κυρτοδάκτυλος ο Καλύψιος
Cyrtodactylus kotschyi tinensis Κυρτοδάκτυλος της Τήνου
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Cyrtodactylus kotschyi kotschyi Κυρτοδάκτυλος του Κότσυ
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ
Cyrtodactylus kotschyi bileki Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς
Cyrtodactylus kotschyi danilewskii Κυρτοδάκτυλος του Ντανιλέφσκι
Cyrtodactylus kotschyi oertzeni Κυρτοδάκτυλος του Οέρτζερ
Cyrtodactylus kotschyi saronicus Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ
Cyrtodactylus kotschyi solerii Κυρτοδάκτυλος του Σόλερ