Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα
Elaphe longissima longissima Γιατρόφιδο
Eirenis modestus modestus Θαμνόφιδο
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata Λαφίτης
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Elaphe quatuorlineata rechingeri Λαφίτης του Ρέχινγκερ
Elaphe situla Σπιτόφιδο