Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pimpinella cretica
Pimpinella peregrina
Pimpinella pretenderis
Pimpinella rigidula
Pimpinella saxifraga
Pimpinella tragium depressa
Pimpinella tragium polyclada
Pimpinella tragium tragium
Pinguicula balcanica balcanica
Pinguicula crystallina hirtiflora
Paronychia cephalotes
Papaver somniferum setigerum
Petrosimonia brachiata
Piptatherum coerulescens
Piptatherum holciforme
Piptatherum miliaceum miliaceum
Piptatherum miliaceum thomasii
Pisum sativum elatius
Pisum sativum sativum
Poa cenisia