Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Ophrys sphegodes cretensis
Ophrys sphegodes epirotica
Ophrys sphegodes gortyna
Ophrys sphegodes sphegodes
Ophrys spruneri
Ophrys tenthredinifera
Ophrys umbilicata
Ophrys umbilicata rhodia
Ophrys umbilicata umbilicata
Ophrys vernixia regis-ferdinandii
Ophrys vernixia vernixia
Opopanax chironium
Opopanax hispidus
Orchis anatolica anatolica
Orchis anatolica sitiaca
Orchis boryi
Orchis collina
Orchis coriophora coriophora
Orchis coriophora fragrans
Orchis italica