Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Medicago rigidula
Medicago rugosa
Medicago sativa falcata
Medicago sativa sativa
Medicago scutellata
Medicago truncatula
Medicago turbinata
Melampyrum ciliatum
Melampyrum heracleoticum
Melica ciliata
Melica cretica
Melica minuta
Melica nutans
Melica ramosa
Melica rectiflora
Melica transsilvanica transsilvanica
Melica uniflora
Melilotus indica
Melilotus italica
Morus alba Άσπρη μουριά