Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Chenorrhinum idaeum Χενόρρινο της Ιδής
Chenorrhinum minus Χενόρρινο το μικρό
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium rubrum Χηνοπόδιο το ερυθρό
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό
Chenopodium opulifolium Χηνοπόδιο το οπουλόφυλλο
Chenopodium polyspermum Χηνοπόδιο το πολύσπερμο
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Chrysanthemum segetum Χρυσάνθεμο το αρουραίο