Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cerastium cymosum cymosum
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium decalvans orbelicum
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium moesiacum
Cerastium pumilum palens
Cerastium runemarkii
Cerastium theophrasti
Ceratophyllum demersum demersum
Ceratophyllum submersum
Cephalaria tenuiloba
Cephalaria flava setulifera
Carex rostrata
Cephalaria flava flava
Cephalaria ambrosioides
Ceterach officinarum
Carex riparia
Chaerophyllum aromaticum
Campanula stenosiphon
Campanula cymbalaria