Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Coronopus didymus Κορωνόπους ο δίδυμος
Coronilla emerus emerus Κορονίλλα ο έμερος
Coronilla globosa Κορονίλλα η σφαιρική
Coronilla coronata Κορονίλλα η στεφανωματική
Coronilla rostrata Κορονίλλα η ραμφοφόρος
Coronilla cretica Κορονίλλα η κρητική
Coronilla elegans Κορονίλλα η κομψή
Coronilla emerus emeroides Κορονίλλα η εμεροειδής
Coronilla juncea Κορονίλλα η βουρλοειδής
Coronilla valentina glauca Κορονίλα η γλαυκή
Corispermum nitidum Κορίσπερμο το στίλβον
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Consolida tuntasiana Κονσολίντα του Τούντα
Consolida hellespontica Κονσολίντα του Ελλησπόντου
Consolida orientalis phrygia Κονσολίντα της Φρυγίας
Consolida samia Κονσολίντα της Σάμου
Consolida tenuissima Κονσολίντα η λεπτότατη
Consolida brevicornis Κονσολίντα η βραχυκέρατη
Consolida regalis regalis Κονσολίντα η βασιλική
Consolida orientalis orientalis Κονσολίντα η ανατολική