Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cirsium italicum Κίρσιο το ιταλικό
Cestrum parqui Κέστρο το πάρκουϊ
Centranthus macrosiphon Κέντρανθος ο μακροσίφων
Centranthus calcitrapae calcitrapae Κέντρανθος η πεδιλοπαγίδα
Cedrus libanii brevifolia Κέδρος της Κύπρου
Cenchrus incertus Κέγχρος ο αβέβαιος
Capsella rubella Κάψελλα η ρουμπέλλα
Carthamus boissieri Κάρθαμος του Μπουασσιέ
Carthamus dentatus dentatus Κάρθαμος ο οδοντωτός
Carthamus lanatus lanatus Κάρθαμος ο μαλλιαρός
Carthamus leucocaulos Κάρθαμος ο λευκόβλαστος
Carthamus dentatus ruber Κάρθαμος ο ερυθρός
Carthamus tinctorius Κάρθαμος ο βαφικός
Carthamus lanatus baeticus Κάρθαμος ο Μπαιτικός
Carduus pycnocephalus pycnocephalus Κάρδος ο πυκνοκέφαλος
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Capparis orientalis Κάπαρρη η ανατολική
Capparis spinosa sicula Κάπαρρη η Σικελική
Cakile maritima aegyptiaca Κάκιλε
Carduus acicularis Κάδρος