Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Glycyrrhiza echinata
Glycyrrhiza glabra
Gnaphalium hoppeanum magellense
Gnaphalium roeseri pichleri
Gnaphalium roeseri roeseri
Gnaphalium supinum
Gnaphalium sylvaticum
Gnaphalium uliginosum uliginosum
Goniolimon collinum
Goniolimon dalmaticum
Goniolimon heldreichii
Goniolimon sartorii
Goniolimon tataricum
Goodyera repens
Gagea bohemica
Groenlandia densa
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Gymnocarpium dryopteris
Gymnocarpium robertianum