Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Reseda arabica
Reseda lutea
Reseda luteola
Reseda orientalis
Reseda phyteuma
Reseda truncata
Reseda tymphaea
Rattus rattus frugiforus
Rhagadiolus edulis
Rhagadiolus stellatus
Rhazya orientalis
Rhinanthus mediterraneus
Rhinanthus melampyroides
Rhinanthus minor
Rhinanthus pindicus
Rhinanthus pubescens
Rhinanthus rumelicus
Rhinanthus sintenisii