Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Edraianthus tenuifolius
Elatine alsinastrum
Eleocharis acicularis
Eleocharis multicaulis
Eleocharis palustris palustris
Eleocharis quinqueflora
Eleocharis uniglumis
Elymus caninus
Elymus elongatus elongatus
Elymus elongatus ponticus
Elymus farctus rechingeri
Elymus flaccidifolius
Eragrostis minor
Elymus hispidus barbulatus
Elymus hispidus graecus
Elymus lazicus divaricatus
Elymus panormitanus
Elymus pycnanthus
Elymus repens repens
Elymus striatulus